שלושים ואחת 31


Sorry, you will need the <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> to play this game.
לחצו על PLAY כדי להתחיל את המשחק. עליכם להחליף קלפים בין היד שלכם לבין הקלפים הפתוחים על השולחן על מנת להגיע לסכום 31. אס שווה 11 נקודה. מלך, מלכה או נסיך שווים 10 נקודות כל אחד. 3 קלפים מאותו הסוג (לדוגמא: שלושה מלכים) שווים 30.5 נקודות. אם שחקן אחד מוותר על התור שלו, לכל שאר השחקנים יש עוד תור אחד בלבד. השחקן בעל היד עם הסכום הכי נמוך מפסיד. כל כמה תורות, המחשב ישאל אם אתם רוצים לשמור את היד שקבלתם, או להחליף אותו ביד האקסטרא. אם אתם רוצים להחליף, לחצו על SWAP, אם אתם לא רוצים, לחצו על KEEP. בתורכם, אם אתם רוצים להחליף קלף, לחצו על הקלף ביד שלכם שאתם רוצים להחליף ואז על הקלף שאתם רוצים לקחת במקומו מהשולחן. שימו לב, הקלפים שנספרים הם אך ורק קלפים מאותו סוג!! כלומר - אם יש לכם ביד 2 קלפי לב וקלף אחד מעויין, המעויין לא יספר! נסו להשיג קלפים גבוהים מאותו הסוג לפני ששחקן אחר אומר PASS. ברגע ששחקן כלשהו אומר PASS, יש לכם רק עוד תור אחד לשחק ואז כל השחקנים שמים את הקלפים על השולחן. אם יש לכם את היד הכי נמוכה מבין השחקנים, תאבדו לב. ברגע שתאבדו את כל הלבבות שלכם, תפסידו את המשחק. על מנת להתחיל את השלב הבא, לחצו על START NEXT ROUND. הפסדתם? לא נורא, לחצו על TRY AGAIN כדי לחזור למסך הראשי ונסו שוב! כדי לנצח, עליכם להשאר אחרונים במשחק. הצלחתם להשאר אחרונים? כל הכבוד! לחצו על TRY AGAIN כדי לחזור למסך הראשי ולהתחיל משחק חדש.