סוליטר קלאסי


Sorry, you will need the <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> to play this game.
מטרת המשחק סוליטר קלאסי היא לסדר את כל הקלפים בערימות הנמצאות בחלקו העליון של לוח המשחק בסדר כרונולוגי (מהקלף הנמוך ביותר בתחתית הערימה ועד לקלף הגבוה ביותר בראש הערימה). על הקלפים בערימות להיות מסודרים בהתאמה מוחלטת בצורתם ובצבעם (כלומר, בסיום המשחק- הלוח יכיל ארבע ערימות: אדום מעוין, אדום לב, שחור תלתן ושחור עלה).

שים לב- בתחתית המסך ישנה ספירה כמה מהקלפים נמצאים בערימות, כך תוכל להיות בבקרה על המהלכים במשחק.
בכדי לסדר את הקלפים בערימות, יש לגלות כמה שיותר מהם, וזאת ע"י סידורים בטורים בסדר כרונולוגי יורד (החל מהקלף הגבוה ביותר בראש הטור ועד לקלף הנמוך ביותר בתחתית הטור) על גבי לוח המשחק. סידור הקלפים נעשה ע"י הזזה של אחד או יותר מהם והנחתם על הקלף הרצוי.

בכדי להעביר קלף מאחד הטורים אל אחת הערימות, יש לוודא שהוא הראשון בטורו (כלומר, אין מעליו קלפים נוספים).

את הקלפים יש להניח בצבעים מנוגדים, כלומר- ניתן להניח קלף אדום על קלף שחור ולהיפך (לא ניתן להניח שני קלפים מאותו הצבע אחד על השני). שים לב- צורתו של הקלף אינה משנה לתהליך הסידור. באם לא נותרו צעדים אפשריים, ניתן ללחוץ על חפיסת הקלפים שבחלקו העליון השמאלי של לוח המשחק. לחיצה על החפיסה תגלה שלושה קלפים נוספים, אשר ניתן לשים על טורי הקלפים או בערימות הקלפים. במקרה בו אין צעדים אפשריים וחפיסת הקלפים נפתחה כולה, ניתן לבקש חלוקה מחדש של הקלפים, ע"י לחיצה על כפתור החלוקה מחדש הממוקם בחלקו התחתון השמאלי של לוח המשחק.