סוליטר פירמידה


Sorry, you will need the <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> to play this game.
מטרת המשחק היא להוציא את כל הקלפים מהפירמידה.

יש להתחיל ולהוציא את הקלפים החל מהשורה הראשונה ועד השורה האחרונה. הוצאת קלפים נעשית ע"י לחיצה עליהם. מלכים ניתן להוציא בכל מצב. קלפים אחרים ניתן להוציא רק אם מוציאים אותם עם קלף נוסף, שיחד סכומם מגיע ל- 13. כאשר אין יותר צעדים אפשריים, יש ללחוץ על חפיסת הקלפים לפתיחת קלף נוסף.

המשחק ימשיך כל עוד ישנם צעדים אפשריים או כל עוד ישנם קלפים נוספים בחפיסה.