סוליטר חצי ירח


Sorry, you will need the <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> to play this game.
מטרת המשחק סוליטר חצי ירח היא להעביר את כל הקלפים מהערימות החיצוניות אל ערימות הקלפים המרכזיות. ישנן שתי ערימות מרכזיות, עליהן יש להניח את הקלפים בסדר עולה (על ערימות האס) או בסדר יורד (על ערימות המלך).

ניתן להעביר את הקלף העליון בכל ערימה אל ערימה אחרת (גם מערימה חיצונית אל ערימה חיצונית אחרת), בתנאי שהוא מאותה הצורה ומאותו הצבע ובסדר יורד או עולה מן הקלף הנמצא בראש הערימה אליה אתה מעוניין להעביר את הקלף. לדוגמא: את הקלף 7 תלתן ניתן להניח על ערימה בה הקלף העליון הוא או 6 תלתן או 8 תלתן.

המשחק ימשיך כל עוד ישנם צעדים אפשריים. ברגע שלא נותרו צעדים אפשריים ניתן לערבב את הערימות. ניתן לערבב את הערימות עד 3 פעמים במשחק. במידה ואינך מצליח לגלות מהם הצעדים האפשריים, ניתן ללחוץ על כפתור ה"רמז" שבלוח המשחק.