סוליטר זומבים


Sorry, you will need the <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> to play this game.
מטרת המשחק סוליטר זומבים היא להעביר את כל הקלפים אל הערימה התחתונה. בסיום העברת הקלפים תוכל לעלות לסיבוב הבא.

לחץ על קלף שהוא גבוה בנקודה או נמוך בנקודה מהקלף הגלוי בערימה התחתונה וכך תעבירו על גביה. כל העברת קלף נכונה מוסיפה לך נקודות. ככל שתעביר יותר קלפים לעבר הערימה התחתונה יילכו ויתגלו לך חלקים נוספים מבית הזומבים.
אם אין בידיך קלפים הניתנים להעברה, תוכל ללחוץ על חפיסת הקלפים הנמצאת בחלקו התחתון השמאלי של המסך, ממנה ייפתח קלף נוסף אל הערימה התחתונה.

הקלף הפרוע המופיע בחלקו הימני התחתון של המסך יכול להחליף כל מספר שתרצה (כמו תפקידו של הגו'קר בחפיסת קלפים רגילה). תוכל להשתמש בו מתי שתרצה, אך שים לב שתוכל להשתמש בו רק פעם אחת במהלך כל סיבוב.

אם ברצונך לבטל פעולה שביצעת תוכל ללחוץ על כפתור "ביטול פעולה" אשר מופיע בחלקו התחתון של לוח המשחק. שים לב שתוכל לבטל רק פעולה אחת אחורה ולא מספר פעולות.