מלך הסוליטר


Sorry, you will need the <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> to play this game.
מטרת המשחק היא להעלים את כל הקלפים מלוח המשחק.

לחצו על קלפים אשר נמצאים בסדר יורד או עולה מהקלף המרכזי שנמצא בפינה הימנית התחתונה של המסך, בכדי להעלימם.

במידה ונגמרו לכם הצעדים האפשריים, לחצו על החפיסה בכדי להפוך קלף נוסף, אליו תוכלו להתאים קלפים אחרים.

טרם תחילת המשחק בחרו את הרקע שברצונכם שיופיע על גבי לוח המשחק, ובנוסף בחרו את הצורה בה תרצו שהקלפים יהיו מסודרים.